Chráněné bydlení

Věnujte, prosím, pečlivou pozornost mimořádným hygienickým podmínkám při návštěvách uživatelů chráněného bydlení, které jsou k dispozici ke stažení dole v pravém bočním sloupci. 

 

Chráněné bydlení umožňuje lidem s duševním onemocněním žít v bezpečném prostředí.

Cílová skupina

  • osoby s chronickým duševním onemocněním - muži i ženy s chronickým duševním onemocněním
  • věková struktura cílové skupiny: 19 - 70 let

Službu neposkytujeme anonymní formou (uživatel v anonymitě) a osobám, které nesplňují kritéria dle výše uvedené cílové skupiny, stejně tak osobám, jejichž zdravotní stav vylučuje poskytování pobytových sociálních služeb. Služba nemůže být poskytována osobám se závažným pohybovým omezením z důvodů nedostatečné bezbariérovosti budovy. 


Zásady služby

  • Dodržování veškerých etických principů a záruka ochrany všech informací o uživateli.
  • individuální přístup ke každému uživateli služby v souladu s Kartou sociální služby Chráněné bydlení
  • záruka nestrannosti a nezávislosti
  • důvěrnost a intimita jednání, ochrana veškerých informací (pracovníci jednaní s uživatelem o samotě, veškeré informace o uživateli nejsou sdělovány žádným jiným osobám apod.)
  • zachování soukromí
  • zapojení uživatelů do společnosti, podpora kontaktů s rodinou

Výhody zařízení

V objektu Psychocentra se nachází psychiatrická ambulance.

  • Kapacita služby: 12 lůžek
  • Úhrada za služby: 5.100,- Kč/měsíc

Smlouva je uzavírána na dobu dvou let a následně je zpravidla v odůvodněných případech prodlužována prostřednictvím dodatků ke smlouvě.


Postup při vyřízení žádosti o poskytnutí služby v Chráněném bydlení

Zájemce o ubytování se nejlépe osobně - sám nebo v doprovodu (např. v doprovodu rodinného příslušníka, sociálního pracovníka, tlumočníka apod.) může dostavit v pracovní dny v době od 7.00 hod. do 15.30 hod. do kanceláře sociální pracovnice. Schůzku je vhodné dohodnout si předem telefonicky či emailem na uvedených kontaktech. S sebou si přinese platný občanský průkaz, případně jakýkoliv další doklad prokazující jeho totožnost. Se žadatelem se uskuteční pohovor, jehož cílem bude zjištění a posouzení jeho sociální situace.
K posouzení psychického stavu zájemce bude zprostředkován kontakt s psychiatrem, který zjišťuje shodnost s cílovou skupinou chráněného bydlení. V případě shody s cílovou skupinou, s cílem a posláním Chráněného bydlení bude se zájemcem vyplněna žádost o poskytnutí služby a další úkony vedoucí k uzavření smlouvy o poskytnutí sociální služby. Žádost je zájemci předána během prvotního kontaktu se sociálním pracovníkem.

V případě plné obsazenosti kapacity Chráněného bydlení bude zájemce o službu zařazen do pořadníku.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku