Naše poslání

Motto naší organizace: Chceme být prospěšní - chceme pomáhat

Činnost obecně prospěšné společnosti Psychocentrum Domeček Hodonín, o.p.s. je vymezena:

  • Zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech,
  • Zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
  • Vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

Hlavním těžištěm práce Psychocentra Domeček Hodonín, o.p.s. je individuální přístup a celodenní kontakt s lidmi, kteří se ocitli v životní krizi. Z té se je v Psychocentru alespoň částečně snažíme dostat a znovu nastartovat pro běžný život.


Založení a poslání společnosti

onas.jpg

Obecně prospěšná společnost Psychocentrum Domeček Hodonín, o.p.s. byla registrována u Krajského soudu dne 14.6.2004, rejstřík obecně prospěšných společností, oddíl O, vložka 239.

Společnost byla založena za účelem poskytování obecně prospěšných služeb spočívajících v provozování sociálních služeb.

V roce 2007 Psychocentrum získalo registraci sociálních služeb na poskytování sociálních služeb odborné sociální poradenství, azylové domy, chráněné bydlení a sociální rehabilitace.


Dokumenty ke stažení

Vytisknout stránku Vytisknout stránku