Úhrady za poskytované sociální služby

Výše úhrad za jednotlivé sociální služby se odvíjí od vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

 

Sociální služba Druh služby Výše úhrady za základní činnosti 
Azylový dům Pobytová 3.900 Kč/měsíc
Chráněné bydlení Pobytová 4.500 Kč/měsíc
Sociální rehabilitace Ambulantní Zdarma
Manželská a rodinná poradna Ambulantní Zdarma

Činnosti nad rámec základních služeb spadají do kategorie fakultativních činností a jsou zpoplatněny dle jednotlivých ceníků, které jsou k dispozici u pracovníků.

Úhrady za specializované činnosti manželské a rodinné poradny
Psychologické vyšetření včetně vypracování zprávy 2.000 Kč / osoba
Vypracování zprávy o průběhu poskytnuté služby 500 Kč / kus

 

Vytisknout stránku Vytisknout stránku