Úhrady za poskytované sociální služby

Výše úhrad za jednotlivé sociální služby se odvíjí od vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

Sociální služba Druh služby Výše úhrady za základní činnosti 
Azylový dům Pobytová 3.900 Kč/měsíc
Chráněné bydlení Pobytová 5.100 Kč/měsíc
Sociální rehabilitace Ambulantní Zdarma
Manželská a rodinná poradna Ambulantní Zdarma

 

 

Činnosti nad rámec základních služeb spadají do kategorie tzv. fakultativních činností a jsou zpoplatněny dle jednotlivých ceníků, které jsou k dispozici u pracovníků.

Výše úhrad za služby v manželské a rodinné poradně poskytované nad rámec základních činností vymezených zákonem platných od 1.6.2020
Psychologické vyšetření včetně vypracování zprávy 1.200 Kč / osoba
Vypracování zprávy o průběhu poskytnuté služby 500 Kč / kus

 

Vytisknout stránku Vytisknout stránku