Úhrady za poskytované sociální služby

Výše úhrad za jednotlivé sociální služby se odvíjí od vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

Sociální služba Druh služby Výše úhrady za základní činnosti 
Azylový dům Pobytová 5.850 Kč/měsíc
Chráněné bydlení Pobytová

6.810 Kč/měsíc - Skácelova 2711/2

7.410 Kč/měsíc - Skácelova 2727/4

Sociální rehabilitace Ambulantní Zdarma
Manželská a rodinná poradna Ambulantní Zdarma

 

 

Výše úhrad za služby v manželské a rodinné poradně poskytované nad rámec základních činností vymezených zákonem platných od 1.6.2020
Psychologické vyšetření včetně vypracování zprávy 1.200 Kč / osoba
Vypracování zprávy o průběhu poskytnuté služby 800 Kč / kus

 

Vytisknout stránku Vytisknout stránku