Azylový dům

Pobytová sociální služba Azylový dům je zařízení poskytující služby mužům bez přístřeší. Cílem této služby je podporovat uživatele při zvládání nepříznivých sociálních situací a pomáhat jim v návratu k běžnému způsobu života s co nejmenší závislostí na systému sociální pomoci.

 

Služba Azylový dům pro muže je od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2025 financována z Operačního programu Zaměstnanost plus. V rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence na území Jihomoravského kraje. Projekt je spolufinancován Evropskou Unií.

 

letak-eu.jpg

 


Cílová skupina Azylového domu

  • osoby bez přístřeší (muži),
  • věková stuktura cílové skupiny: 19 - 70 let.

Službu neposkytujeme anonymní formou (uživatel v anonymitě) a osobám, které nesplňují kritéria dle uvedené cílové skupiny, stejně tak osobám, jejichž zdravotní stav vylučuje poskytování pobytových sociálních služeb. Služba nemůže být poskytována osobám se závažným pohybovým omezením z důvodů nedostatečné bezbariérovosti budovy.


Poslání Azylového domu

Motivovat muže bez přístřeší k aktivnímu řešení vlastní nepříznivé situace a pomáhat jim snižovat jejich závislost na systému sociální pomoci. Služba je plánována individuálně, v souladu s Kartou soc. služby Azylový dům, což uživatelům azylového domu umožňuje rozhodovat o dalším způsobu a směřování svého života. Regionální karta slouží k podrobnému popisu a vymezení jednotlivých potřeb uživatele - v čem může služba uživatele podpořit, co společně s ním budeme řešit. Takto zmapované potřeby jsou využívány při sestavování individuálního plánu uživatele.

Kapacita zařízení: 19 lůžek

Úhrada za služby: 5.100,- Kč/měsíc

Pobyt v Azylovém domě je časově omezen - smlouva je s uživatelem zpravidla uzavírána na 6 měsíců (nejdéle však na jeden rok). Při sociální práci jsou dodržovány etické principy: ochrana veškerých informací, důvěrnost a intimita jednání, záruka nestrannosti a nezávislosti. V Azylovém domě je kladen důraz na dodržování domácího řádu služby.


Postup při vyřízení žádosti o poskytnutí sociální služby

Zájemce o službu se nejlépe osobně - sám nebo v doprovodu (např. v doprovodu rodinného příslušníka, sociálního pracovníka, tlumočníka apod.) může dostavit v pracovní dny v době od 7.00 hod. do 15.30 hod. do kanceláře sociálního pracovníka azylového domu. Schůzku si může domluvit i telefonicky či emailem na uvedených kontaktech. S sebou si přinese platný občanský průkaz, případně jakýkoliv další doklad prokazující jeho totožnost. Sociální pracovník provede se zájemcem sociální šetření, jehož cílem je zjistit, zda je žadatel shodný s danou cílovou skupinou uživatelů. Pokud tomu tak je, sociální pracovník předá zájemci Žádost o poskytování sociálních služeb, kterou si vyplní a nechá potvrdit svým obvodním lékařem, který doporučí nebo zamítne (např. z důvodu infekční choroby) poskytnutí služby. Následně se již domlouvá konkrétní termín zahájení poskytování sociální služby.

V případě naplněné kapacity je zájemce o službu zařazen do pořadníku.

 

Vytisknout stránku Vytisknout stránku