FacebookPsychocentrum Domeček Hodonín

Psychocentrum Domeček Hodonín, o.p.s.
Skácelova 2711/2, 695 01 Hodonín
IČO: 26931818
vyhlašuje výběrové řízení na pozici
psycholog/psycholožka manželské a rodinné poradny

Druh práce a její charakteristika
• pracovní zařazení dle §115, odst. 1, písm. e) zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách,
• výkon práce v sociální službě Odborné sociální poradenství dle § 37 zákona o sociálních službách

Místo výkonu práce: Hodonín


Druh pracovního výkonu: Pracovní poměr na dobu určitou s plným úvazkem. Do budoucna předpoklad
pracovní smlouvy na dobu neurčitou.
Předpokládaný nástup: září 2024

Požadavky a předpoklady k výkonu práce:
•  VŠ - odbornost dle § 115, odst. 1, písm. e) zákona č. 108/2006 Sb.,
•  znalost práce na PC (MS Word, Excel a Outlook, internet),
•  praxe v oboru výhodou,
•  trestní bezúhonnost,
•  vysoké pracovní nasazení, odolnost vůči stresu a psychická vyrovnanost,
•  výborné komunikační dovednosti, empatie, umění naslouchat,
•  samostatnost, ale i schopnost práce v týmu,
•  motivace pro práci v sociálních službách, zájem o obor a ochota dále se vzdělávat.

Výhodou:
•  znalost prostředí sociálních služeb v ORP Hodonín

Nabízíme:
•  nástupní hrubá měsíční mzda od 44. 000,- Kč,
•  průběžné finanční motivační ohodnocení,
•  metodické vedení, podporu při vzdělávání se v oboru,
•  zajímavou a pestrou práci,
•  pružnou pracovní dobu.

Požadované doklady:
•  Kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
•  Kopie dokladů o absolvovaných oborových kurzech,
•  Strukturovaný životopis uchazeče včetně údajů o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech, telefonický a e-mailový kontakt,
•  Motivační dopis v rozsahu maximálně jedné normostrany,
•  Souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely výběrového řízení.

Přihlášky do výběrového řízení včetně dokladů zasílejte e-mailem do 31. 7. 2024 na adresu
kubinova@psychocentrumdomecek.cz

Vyhlašovatel výběrového řízení nebude poskytovat žádné telefonické informace.

Vybraní uchazeči, kteří splní uvedení požadavky, budou pozváni k osobnímu pohovoru.

V Hodoníně dne 4. 7. 2024

Mgr. Veronika Kubinová
ředitelka

 

Psychocentrum Domeček Hodonín, o.p.s.,

IČO: 26931818, 695 01 Hodonín, Skácelova 2711/2

 

       vyhlašuje výběrové řízení na pozici

 PRACOVNÍK/PRACOVNICE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

 

Druh práce a její charakteristika

- pracovní zařazení dle § 116 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách,

-  jednosměnný provoz,

-  výkon práce v sociálních službách azylový dům (muži bez domova), chráněné bydlení (osoby s duševním onemocněním) a sociální rehabilitace (osoby s duševním onemocněním),

-  jedná se o výkon základní výchovné nepedagogické činnosti spočívající v prohlubování a upevňování základních hygienických a společenských návyků, provádění volnočasových aktivit zaměřených na rozvíjení osobnosti a zájmů, podporu soběstačnosti a uspokojování psychosociálních potřeb.

 

Místo výkonu práce: Hodonín

Druh pracovního výkonu: Pracovní poměr na dobu určitou s úvazkem 0,8, tj. 4 dny v týdnu. Do budoucna předpoklad pracovní smlouvy na dobu neurčitou.

 

Předpokládaný nástup: říjen 2024.

 

Požadavky a předpoklady:

- střední vzdělání (výuční list nebo maturitní zkouška) a dále dle §116 zákona č. 108/2006 Sb.,

- výhodou pro uchazeče je absolvovaný akreditovaný kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách, není ale podmínkou, je také možnost zahájit tento kurz po nástupu do pracovního poměru,

- základní znalost práce na PC (MS Word, Excel a Outlook, internet),

- trestní bezúhonnost,

- vysoké pracovní nasazení, odolnost vůči stresu a zvládání krizových situací, výborné komunikační dovednosti, empatie, umění naslouchat,

- psychická vyrovnanost a samostatnost, ale i schopnost práce v týmu, příjemné vystupování,

- motivace pro práci s osobami bez domova a s duševním onemocněním, schopnost navazovat s nimi vztah v profesionálních hranicích, zájem o obor a ochota dále se v něm vzdělávat,

- praxe v oboru (v sociálních službách, případně s cílovou skupinou) vítána.

Nabízíme:

- metodické vedení,

- zajímavou a pestrou práci v sociální oblasti,

- dovolená 20 dnů a 4 dny indispozičního volna navíc,

- základní hrubá měsíční mzda od 24.000 Kč.

Požadované doklady:

- kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a kopie dokladu o absolvování příslušného kvalifikačního kurzu,

- strukturovaný životopis uchazeče včetně údajů o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech, telefonický a e-mailový kontakt,

- krátký motivační dopis

- souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely výběrového řízení.

 

 

Přihlášky včetně dokladů zasílejte do 5. 8. 2024 včetně e-mailem na adresu:

 

kubinova@psychocentrumdomecek.cz

 

Vyhlašovatel výběrového řízení nebude poskytovat žádné telefonické informace.

 

 

Vybraní uchazeči budou prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky pozváni k ústnímu pohovoru.

 

 

 

 

V Hodoníně dne 25. 6. 2024

 

 

 

 

Mgr. Veronika Kubinová

ředitelka

 

 

Poskytujeme individuální přístup a celodenní kontakt s lidmi, kteří se ocitli v životní krizi. Z té se je v Psychocentru snažíme dostat a znovu nastartovat pro běžný život. více


Azylový důmPomáhá mužům bez domova zmírňovat negativní dopady jejich nepříznivé sociální situace.více Chráněné bydleníUmožňuje lidem s dlouhodobým duševním onemocněním žít s podporou v bezpečném prostředí.více Manželská a rodinná poradnaNapomáhá rodinám posilovat kvalitu mezilidských vztahů a lépe zvládat krizové situace. více Sociální rehabilitaceNabízí terapeutické, aktivizační a podpůrné činnosti lidem s duševním onemocněním.více