FacebookPsychocentrum Domeček Hodonín

HLEDÁME NOVÉHO KOLEGU/KOLEGYNI DO MANŽELSKÉ A RODINNÉ PORADNY JAKO ZÁSTUP ZA MATEŘSKOU DOVOLENOU

Psychocentrum Domeček Hodonín, o.p.s.

Skácelova 2711/2, 695 01 Hodonín

IČO: 26931818

vyhlašuje výběrové řízení na pozici

psycholog/psycholožka manželské a rodinné poradny

 

Druh práce a její charakteristika

·         pracovní zařazení dle §115, odst. 1, písm. e) a zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách,

·         výkon práce v sociální službě Odborné sociální poradenství dle § 37 zákona o sociálních službách

 

Místo výkonu práce: Hodonín

Druh pracovního výkonu: Pracovní poměr na dobu určitou s úvazkem 0,5 (2,5 pracovních dnů v týdnu), jedná se o zástup za mateřskou dovolenou.

Předpokládaný nástup: květen 2023

 

Požadavky a předpoklady k výkonu práce:

·         VŠ - odbornost dle § 115, odst. 1, písm. e)  zákona č. 108/2006 Sb.,

·         znalost práce na PC (MS Word, Excel a Outlook, internet),

·         praxe v oboru,

·         trestní bezúhonnost,

·         vysoké pracovní nasazení, odolnost vůči stresu a psychická vyrovnanost,

·         výborné komunikační dovednosti, empatie, umění naslouchat,

·         samostatnost, ale i schopnost  práce v týmu,

·         motivace pro práci v sociálních službách, zájem o obor a ochota dále se vzdělávat.

 

Výhodou:

·         znalost prostředí sociálních služeb v ORP Hodonín

 

Nabízíme:

·         nástupní hrubá měsíční mzda od 20.000,- Kč,

·         průběžné finanční motivační ohodnocení,

·         metodické vedení, podporu při vzdělávání se v oboru,

·         zajímavou a pestrou práci,

·         pružnou pracovní dobu.

 

Požadované doklady:

·         Kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,

·         Kopie dokladů o absolvovaných oborových kurzech,

·         Strukturovaný životopis uchazeče včetně údajů o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech, telefonický a e-mailový kontakt,

·         Motivační dopis v rozsahu maximálně jedné normostrany,

·         Souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely výběrového řízení. 

 

 

Přihlášky do výběrového řízení včetně dokladů zasílejte e-mailem do 15. 4. 2023 na adresu kubinova@psychocentrumdomecek.cz

 

Vyhlašovatel výběrového řízení nebude poskytovat žádné telefonické informace.

 

Vybraní uchazeči, kteří splní uvedení požadavky, budou pozvání k osobnímu pohovoru.

 

 

V Hodoníně dne 30. 1. 2023

 

 

Mgr. Veronika Kubinová

ředitelka

Poskytujeme individuální přístup a celodenní kontakt s lidmi, kteří se ocitli v životní krizi. Z té se je v Psychocentru snažíme dostat a znovu nastartovat pro běžný život. více


Azylový důmPomáhá mužům bez domova zmírňovat negativní dopady jejich nepříznivé sociální situace.více Chráněné bydleníUmožňuje lidem s dlouhodobým duševním onemocněním žít s podporou v bezpečném prostředí.více Manželská a rodinná poradnaNapomáhá rodinám posilovat kvalitu mezilidských vztahů a lépe zvládat krizové situace. více Sociální rehabilitaceNabízí terapeutické, aktivizační a podpůrné činnosti lidem s duševním onemocněním.více