FacebookPsychocentrum Domeček Hodonín

Psychocentrum Domeček Hodonín, o.p.s.
Skácelova 2711/2, 695 01 Hodonín
IČO: 26931818


vyhlašuje výběrové řízení na pozici


psycholog/psycholožka manželské a rodinné poradny

Druh práce a její charakteristika
pracovní zařazení dle §115, odst. 1, písm. e) a zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách,
výkon práce v sociální službě Odborné sociální poradenství dle § 37 zákona o sociálních službách

Místo výkonu práce: Hodonín
Druh pracovního výkonu: Pracovní poměr na dobu určitou s úvazkem 0,5 (2,5 pracovních dnů v týdnu), jedná
se o zástup za mateřskou dovolenou.
Předpokládaný nástup: duben/květen 2024

Požadavky a předpoklady k výkonu práce:
VŠ - odbornost dle § 115, odst. 1, písm. e) zákona č. 108/2006 Sb.,
znalost práce na PC (MS Word, Excel a Outlook, internet),
praxe v oboru,
trestní bezúhonnost,
vysoké pracovní nasazení, odolnost vůči stresu a psychická vyrovnanost,
výborné komunikační dovednosti, empatie, umění naslouchat,
samostatnost, ale i schopnost práce v týmu,
motivace pro práci v sociálních službách, zájem o obor a ochota dále se vzdělávat.

Výhodou:
znalost prostředí sociálních služeb v ORP Hodonín

Nabízíme:
nástupní hrubá měsíční mzda od 20.000,- Kč,
průběžné finanční motivační ohodnocení,
metodické vedení, podporu při vzdělávání se v oboru,
zajímavou a pestrou práci,
pružnou pracovní dobu.

Požadované doklady:
Kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
Kopie dokladů o absolvovaných oborových kurzech,
Strukturovaný životopis uchazeče včetně údajů o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a
dovednostech, telefonický a e-mailový kontakt,
Motivační dopis v rozsahu maximálně jedné normostrany,
Souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely výběrového řízení.

Přihlášky do výběrového řízení včetně dokladů zasílejte e-mailem do 29. 2. 2024 na adresu
kubinova@psychocentrumdomecek.cz

Vyhlašovatel výběrového řízení nebude poskytovat žádné telefonické informace.

Vybraní uchazeči, kteří splní uvedení požadavky, budou pozvání k osobnímu pohovoru.

V Hodoníně dne 30. 1. 2024

Mgr. Veronika Kubinová

ředitelka

 

 

Poskytujeme individuální přístup a celodenní kontakt s lidmi, kteří se ocitli v životní krizi. Z té se je v Psychocentru snažíme dostat a znovu nastartovat pro běžný život. více


Azylový důmPomáhá mužům bez domova zmírňovat negativní dopady jejich nepříznivé sociální situace.více Chráněné bydleníUmožňuje lidem s dlouhodobým duševním onemocněním žít s podporou v bezpečném prostředí.více Manželská a rodinná poradnaNapomáhá rodinám posilovat kvalitu mezilidských vztahů a lépe zvládat krizové situace. více Sociální rehabilitaceNabízí terapeutické, aktivizační a podpůrné činnosti lidem s duševním onemocněním.více