Aktuality

Informace pro uživatele pobytových služeb

2. prosinec 2020, 15:40

POUČENÍ UŽIVATELŮ POBYTOVÝCH SLUŽEB:

 

Vláda ČR na jednání v pondělí 30. listopadu schválila konkrétní podobu pravidel pro dílčí rozvolnění protiepidemických opatření s platností od čtvrtka 3. prosince. Změny v krizových opatřeních souvisejí se čtvrtečním přechodem České republiky do režimu 3. stupně protiepidemického systému PES.

 

Všem osobám se s účinností ode dne 3. prosince 2020 od 00:00 hod.
do odvolání mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to:

a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (tj. pokoj uživatele),

b) v prostředcích veřejné dopravy,

c) na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy,

d) v motorových vozidlech, ledaže se v motorovém vozidle nachází pouze osoby z jedné domácnosti,

e) na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

 

Od soboty 5. prosince 2020 se změní návštěvní režim v zařízeních sociálních služeb. Kromě dosud platných výjimek budou moci přijít na návštěvu i ti rodinní příslušníci, kteří se při příchodu prokáží platným testem (RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem absolvovaných max. 48 hodin před zahájením návštěvy) nebo dokladem o prodělaném onemocnění covid-19 v posledních 90 dnech. Po dobu návštěvy je nutné používat osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, a dodržovat další režimová opatření poskytovatele.

Aktuální informace pro uživatele manželské a rodinné poradny a sociální rehabilitace:

23. říjen 2020, 20:26

Aktuální informace pro uživatele ambulantních služeb - manželské a rodinné poradny a sociální rehabilitace

- pobyt v budově služby je možný pouze s nasazenou ochrannou rouškou nebo respirátorem

- prosíme o dodržování hygienických opatření - mytí a dezinfekce rukou, dodržování doporučeného dvoumetrového rozestupu, pokud   jevíte známky respiračního onemocnění, zůstaňte doma a domluvte si nový termín,

- skupinové aktivity v obou službách jsou do odvolání zrušeny,

- individuální konzultace probíhají za dodržení výše zmíněných opatření, na konzultace se dostavte včas, aby se pobyt ve společných prostorech čekárny omezil na nezbytně nutnou dobu,

- po předchozí domluvě může konzultace proběhnout přes Skype (platí zejména pro stávající klienty).

Děkujeme za pochopení.

 

Stále aktuální: Přijímáme materiální pomoc

19. říjen 2020, 22:27

Než se rozhodnete vyhodit pánské oblečení nebo staré ručníky, anebo se vám doma hromadí spousta nepoužívaného nádobí, budeme rádi, když jej raději poskytnete azylovému domu nebo chráněnému bydlení. Děkujeme!

 

Více v přiloženém letáčku: Materiální pomoc

images/big/aktuality/0/20_2.jpg

Zákaz návštěv v pobytových službách

22. září 2020, 21:37

Od 22.9.2020 jsou zakázány návštěvy v pobytových službách. Zákaz je platný až do odvolání.

více

Uspěli jsme

16. září 2020, 14:11

Psychocentrum uspělo v grantové výzvě T-Mobile Pomáháme s projektem Prevence izolace duševně nemocných a sociálně vyloučených. Za peníze, které získáme, pořídíme výpočetní techniku pro uživatele pobytových služeb, abychom jim usnadnili komunikaci s okolním světem, nejen v době koronaviru. Děkujeme!

Mimořádné opatření

1. září 2020, 15:04

Upozorňujeme, že od 1.9.2020 je možný vstup do prostor Psychocentra a jeho jednotlivých služeb pouze s rouškou či jinou adekvátní ochranou dýchacích cest. Děkujeme, že toto nařízení MZČR respektujete.