Aktuality

Upozornění pro uživatele

6. srpen 2021, 07:58

Od 9. do 13. srpna budou ambulantní služby  - Manželská a rodinná poradna, Sociální rehabilitace - z technických důvodů uzavřeny.

Děkujeme za pochopení

 

images/big/aktuality/0/26_2.jpg

Kurz Psychohygiena 1

8. červenec 2021, 08:36

Nabízíme vám kurz Psychohygieny, který si připravila psycholožka naší Manželské a rodinné poradny, paní Mgr. Petra Blechová.

více

images/big/aktuality/0/25_2.jpg

Informace pro návštevníky pobytových služeb

14. červen 2021, 21:32

DOPORUČENÁ HYGIENICKÁ OPATŘENÍ A PRAVIDLA NÁVŠTĚV UŽIVATELŮ AZYLOVÉHO DOMU A CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ


Před návštěvou uživatele prosíme o přečtení níže uvedených informací
a jejich následné dodržování.

 

1.   Pokud se u Vás vyskytuje, nebo se v posledních 14-ti dnech vyskytla jakákoli forma respiračního onemocnění, kašel či zvýšená teplota, byli jste
v kontaktu s rizikovou osobou s onemocněním COVID-19, zůstaňte prosím doma a návštěvu našeho zařízení odložte. Nevstupujte prosím v žádném případě do budovy Psychocentra Domeček Hodonín, o.p.s.

 

2.   Návštěvy uživatelů mohou probíhat denně od 8.00 do 21.00 hod., a to pouze v určené návštěvní místnosti.

 

Každá osoba, která chce návštěvní místnost využít, nahlásí nejprve tuto skutečnost přítomnému pracovníkovi v sociálních službách na recepci.
Bez jeho souhlasu nebude osoba do návštěvní místnosti vpuštěna.
 

4.   K návštěvě se mohou zároveň dostavit maximálně 2 dospělé osoby
na jednoho uživatele. Návštěva může trvat nejvýše 1 hodinu.

 

5.   Při vstupu do budovy a i při odchodu z budovy si důkladně dezinfikujte ruce. K tomuto účelu je u recepce umístěn bezkontaktní zásobník s dezinfekcí.

 

6.   Po dobu návštěvy je nutné používat ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa) - respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95).

 

7.   Osoba navštěvující uživatele musí prokázat splnění některé z následujících podmínek:

 

·        absolvování RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2
s negativním výsledkem ne starší než 7 dní,

·        absolvování POC testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2
s negativním výsledkem, a to nejdéle před 72 hodinami,

·        absolvování očkování proti onemocnění covid-19 a doložením národního certifikátu o provedeném očkování,

·        prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covid-19, kdy již uplynula doba izolace a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní,

·        absolvování povinného testování zaměstnanců s negativním výsledkem, a to nejdéle před 72 hodinami (potvrzení zaměstnavatele)

·        absolvování testování ve škole nebo školském zařízení s negativním výsledkem, a to nejdéle před 72 hodinami (potvrzení školy)

 

Děkujeme všem za dodržování těchto pokynů.

INFORMACE PRO UŽIVATELE AMBULANTNÍCH SLUŽEB MANŽELSKÁ A RODINNÁ PORADNA, SOCIÁLNÍ REHABILITACE

2. březen 2021, 06:44

INFORMACE PRO UŽIVATELE AMBULANTNÍCH SLUŽEB MANŽELSKÁ A RODINNÁ PORADNA,
SOCIÁLNÍ REHABILITACE
-
DOPORUČENÁ HYGIENICKÁ OPATŘENÍ A PRAVIDLA PROVOZU SLUŽBY
Před návštěvou služby vás prosíme o přečtení níže uvedených informací a jejich následné
dodržování.
1. Pokud se u Vás vyskytuje, nebo se v posledních 14-ti dnech vyskytla jakákoli forma
respiračního onemocnění, kašel či zvýšená teplota, byli jste v kontaktu s rizikovou
osobou s onemocněním COVID-19, zůstaňte prosím doma/nevstupujte do budovy a
kontaktujte nás telefonicky nebo emailem, dohodněte si nový termín nebo využijte
možnost konzultace přes telefon, Skype.
2. Prosíme o ohleduplnost vůči ostatním - samozřejmostí na konzultaci je respirátor u
vás i u nás. Dočasně si také nebudeme podávat ruce a budeme dodržovat rozestup
dva metry.
3. Po vstupu na pracoviště si nejprve dezinfikujte ruce. Dezinfekce rukou jsou k dispozici
i pro vaši další potřebu, na sociálním zařízení označeném pro klienty jsou k užívání
mycí prostředky.
4. Klienti jsou objednáváni v různých časových intervalech tak, aby se minimalizoval
vzájemný bezprostřední kontakt, předcházelo se hromadění osob a instruováni tak,
aby se omezil volný pohyb v budově.
5. Dodržujte prosím přesný čas pozvání. V případě nedodržení přesného času dostavení
se na konzultaci, si vyhrazujeme právo přesunutí termínu.
6. Čas konzultace - 50 minut - budeme striktně dodržovat, čas mezi konzultacemi bude
sloužit k nařízené dezinfekci prostor.
7. Nemůžete-li se dostavit, kontaktujte nás - můžeme nabídnout váš termín dalšímu
zájemci a zkrátit tak čekací lhůty.
8. Stále je možné využívat konzultace přes telefon nebo Skype.
Děkujeme za pochopení.

Informace pro uživatele pobytových služeb

2. prosinec 2020, 15:40

POUČENÍ UŽIVATELŮ POBYTOVÝCH SLUŽEB:

 

Vláda ČR na jednání v pondělí 30. listopadu schválila konkrétní podobu pravidel pro dílčí rozvolnění protiepidemických opatření s platností od čtvrtka 3. prosince. Změny v krizových opatřeních souvisejí se čtvrtečním přechodem České republiky do režimu 3. stupně protiepidemického systému PES.

 

Všem osobám se s účinností ode dne 3. prosince 2020 od 00:00 hod.
do odvolání mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to:

a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (tj. pokoj uživatele),

b) v prostředcích veřejné dopravy,

c) na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy,

d) v motorových vozidlech, ledaže se v motorovém vozidle nachází pouze osoby z jedné domácnosti,

e) na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

 

Od soboty 5. prosince 2020 se změní návštěvní režim v zařízeních sociálních služeb. Kromě dosud platných výjimek budou moci přijít na návštěvu i ti rodinní příslušníci, kteří se při příchodu prokáží platným testem (RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem absolvovaných max. 48 hodin před zahájením návštěvy) nebo dokladem o prodělaném onemocnění covid-19 v posledních 90 dnech. Po dobu návštěvy je nutné používat osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, a dodržovat další režimová opatření poskytovatele.

Aktuální informace pro uživatele manželské a rodinné poradny a sociální rehabilitace:

23. říjen 2020, 20:26

Aktuální informace pro uživatele ambulantních služeb - manželské a rodinné poradny a sociální rehabilitace

- pobyt v budově služby je možný pouze s nasazenou ochrannou rouškou nebo respirátorem

- prosíme o dodržování hygienických opatření - mytí a dezinfekce rukou, dodržování doporučeného dvoumetrového rozestupu, pokud   jevíte známky respiračního onemocnění, zůstaňte doma a domluvte si nový termín,

- skupinové aktivity v obou službách jsou do odvolání zrušeny,

- individuální konzultace probíhají za dodržení výše zmíněných opatření, na konzultace se dostavte včas, aby se pobyt ve společných prostorech čekárny omezil na nezbytně nutnou dobu,

- po předchozí domluvě může konzultace proběhnout přes Skype (platí zejména pro stávající klienty).

Děkujeme za pochopení.

 

Stále aktuální: Přijímáme materiální pomoc

19. říjen 2020, 22:27

Než se rozhodnete vyhodit pánské oblečení nebo staré ručníky, anebo se vám doma hromadí spousta nepoužívaného nádobí, budeme rádi, když jej raději poskytnete azylovému domu nebo chráněnému bydlení. Děkujeme!

 

Více v přiloženém letáčku: Materiální pomoc

images/big/aktuality/0/20_2.jpg

Zákaz návštěv v pobytových službách

22. září 2020, 21:37

Od 22.9.2020 jsou zakázány návštěvy v pobytových službách. Zákaz je platný až do odvolání.

více

Uspěli jsme

16. září 2020, 14:11

Psychocentrum uspělo v grantové výzvě T-Mobile Pomáháme s projektem Prevence izolace duševně nemocných a sociálně vyloučených. Za peníze, které získáme, pořídíme výpočetní techniku pro uživatele pobytových služeb, abychom jim usnadnili komunikaci s okolním světem, nejen v době koronaviru. Děkujeme!

Mimořádné opatření

1. září 2020, 15:04

Upozorňujeme, že od 1.9.2020 je možný vstup do prostor Psychocentra a jeho jednotlivých služeb pouze s rouškou či jinou adekvátní ochranou dýchacích cest. Děkujeme, že toto nařízení MZČR respektujete.