Aktuality

Informace pro uživatele pobytových služeb

2. prosinec 2020, 15:40

POUČENÍ UŽIVATELŮ POBYTOVÝCH SLUŽEB:

 

Vláda ČR na jednání v pondělí 30. listopadu schválila konkrétní podobu pravidel pro dílčí rozvolnění protiepidemických opatření s platností od čtvrtka 3. prosince. Změny v krizových opatřeních souvisejí se čtvrtečním přechodem České republiky do režimu 3. stupně protiepidemického systému PES.

 

Všem osobám se s účinností ode dne 3. prosince 2020 od 00:00 hod.
do odvolání mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to:

a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (tj. pokoj uživatele),

b) v prostředcích veřejné dopravy,

c) na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy,

d) v motorových vozidlech, ledaže se v motorovém vozidle nachází pouze osoby z jedné domácnosti,

e) na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

 

Od soboty 5. prosince 2020 se změní návštěvní režim v zařízeních sociálních služeb. Kromě dosud platných výjimek budou moci přijít na návštěvu i ti rodinní příslušníci, kteří se při příchodu prokáží platným testem (RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem absolvovaných max. 48 hodin před zahájením návštěvy) nebo dokladem o prodělaném onemocnění covid-19 v posledních 90 dnech. Po dobu návštěvy je nutné používat osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, a dodržovat další režimová opatření poskytovatele.

Aktuální informace pro uživatele manželské a rodinné poradny a sociální rehabilitace:

23. říjen 2020, 20:26

Aktuální informace pro uživatele ambulantních služeb - manželské a rodinné poradny a sociální rehabilitace

- pobyt v budově služby je možný pouze s nasazenou ochrannou rouškou nebo respirátorem

- prosíme o dodržování hygienických opatření - mytí a dezinfekce rukou, dodržování doporučeného dvoumetrového rozestupu, pokud   jevíte známky respiračního onemocnění, zůstaňte doma a domluvte si nový termín,

- skupinové aktivity v obou službách jsou do odvolání zrušeny,

- individuální konzultace probíhají za dodržení výše zmíněných opatření, na konzultace se dostavte včas, aby se pobyt ve společných prostorech čekárny omezil na nezbytně nutnou dobu,

- po předchozí domluvě může konzultace proběhnout přes Skype (platí zejména pro stávající klienty).

Děkujeme za pochopení.

 

Stále aktuální: Přijímáme materiální pomoc

19. říjen 2020, 22:27

Než se rozhodnete vyhodit pánské oblečení nebo staré ručníky, anebo se vám doma hromadí spousta nepoužívaného nádobí, budeme rádi, když jej raději poskytnete azylovému domu nebo chráněnému bydlení. Děkujeme!

 

Více v přiloženém letáčku: Materiální pomoc

images/big/aktuality/0/20_2.jpg

Zákaz návštěv v pobytových službách

22. září 2020, 21:37

Od 22.9.2020 jsou zakázány návštěvy v pobytových službách. Zákaz je platný až do odvolání.

více

Uspěli jsme

16. září 2020, 14:11

Psychocentrum uspělo v grantové výzvě T-Mobile Pomáháme s projektem Prevence izolace duševně nemocných a sociálně vyloučených. Za peníze, které získáme, pořídíme výpočetní techniku pro uživatele pobytových služeb, abychom jim usnadnili komunikaci s okolním světem, nejen v době koronaviru. Děkujeme!

Mimořádné opatření

1. září 2020, 15:04

Upozorňujeme, že od 1.9.2020 je možný vstup do prostor Psychocentra a jeho jednotlivých služeb pouze s rouškou či jinou adekvátní ochranou dýchacích cest. Děkujeme, že toto nařízení MZČR respektujete.

UPOZORNĚNÍ uživatelům manželské a rodinné poradny

20. květen 2020, 12:26

Upozorňujeme všechny, kteří od 25.5.2020 budou navštěvovat službu manželské a rodinné poradny, že je nezbytné dodržet mimořádná hygienická opatření. 

 

Proto důrazně žádáme, aby si každý před její návštěvou přečetl níže uvedené podmínky, kterými je potřeba se řídit. Poskytnutí služby je  podmíněno jejich splněním. V opačném případě nebude služba poskytnuta. 

 

Hygienická opatření

 

V případě nejasností se obraťte na pracovníky poradny. Děkujeme za pochopení.