Chráněné bydlení pro dlouhodobě duševně nemocné

Chráněné bydlení umožňuje lidem s duševním onemocněním žít v bezpečném prostředí.

Cílová skupina:

 • osoby s chronickým duševním onemocněním - muži i ženy s chronickým duševním onemocněním
 • věková struktura cílové skupiny: 19 - 68 let

Službu neposkytujeme anonymní formou (uživatel v anonymitě) a osobám, které nesplňují kritéria dle výše uvedené cílové skupiny, stejně tak osobám, jejichž zdravotní stav vylučuje poskytování pobytových sociálních služeb. Služba nemůže být poskytována osobám se závažným pohybovým omezením z důvodů nedostatečné bezbariérovosti budovy. 

Zásady služby

 • Dodržování veškerých etických principů a záruka ochrany všech informací o uživateli.
 • individuální přístup ke každému uživateli služby
 • záruka nestrannosti a nezávislosti
 • důvěrnost a intimita jednání, ochrana veškerých informací (pracovníci jednaní s uživatelem o samotě, veškeré informace o uživateli nejsou sdělovány žádným jiným osobám apod.)
 • zachování soukromí
 • zapojení uživatelů do společnosti, podpora kontaktů s rodinou

Výhody zařízení

V objektu Psychocentra se nachází psychiatrická ambulance.

Kapacita služby: 12 lůžek

Úhrada za služby: 4.200,- Kč/měsíc

Smlouva je uzavírána na dobu dvou let a následně je zpravidla v odůvodněných případech prodlužována prostřednictvím dodatků ke smlouvě.

Postup při vyřízení žádosti o poskytnutí služby v Chráněném bydlení

Zájemce o ubytování se nejlépe osobně - sám nebo v doprovodu (např. v doprovodu rodinného příslušníka, sociálního pracovníka, tlumočníka apod.) může dostavit v pracovní dny v době od 7.00 hod. do 15.30 hod. do kanceláře sociální pracovnice. Schůzku si může domluvit i telefonicky či emailem na uvedených kontaktech. S sebou si přinese platný občanský průkaz, případně jakýkoliv další doklad prokazující jeho totožnost. Může si s sebou také již přinést vyplněnou žádost a její přílohu, která je ke stažení v bočním sloupci. Se žadatelem se uskuteční pohovor, jehož cílem bude zjištění a posouzení jeho sociální situace.
K posouzení psychického stavu zájemce bude zprostředkován kontakt s psychiatrem, který zjišťuje shodnost s cílovou skupinou chráněného bydlení. V případě shody s cílovou skupinou, s cílem a posláním Chráněného bydlení bude se zájemcem vyplněna žádost o poskytnutí služby a další úkony vedoucí k uzavření smlouvy o poskytnutí sociální služby.

V případě plné obsazenosti kapacity Chráněného bydlení bude zájemce o službu zařazen do pořadníku.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku

 

Provozní doba: nepřetržitě

Kontakt

Bc. Renata Bušková, sociální pracovnice

Bc. Marie Svejkovská, sociální pracovnice

Telefon: 518 321 629, 731 352 813
Email: bydleni (at) psychocentrumdomecek.cz

Poskytované služby:

 • poskytnutí ubytování, 
 • pomoc při zajištění stravy a přípravě stravy, 
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti, 
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

 

Fotogalerie

Dokumenty ke stažení

 

Na provoz sociální služby přispělo v roce 2017 Město Hodonín a Město Kyjov. 

CalmCube2 CMS · Webdesign Michal Škrabálek
Vytisknout stránkuMapa stránek© 2020 Psychocentrum Domeček · Počet návštěv: 163254 (24028)