Sociální rehabilitace

Poslání služby:

Sociální rehabilitace poskytuje bezplatné ambulantní služby osobám s psychickým onemocněním či psychickými obtížemi. Služby jsou nabízeny prostřednictvím individuálních nebo skupinových aktivit. Hlavním cílem je začlenění uživatelů do společnosti a pomoc lépe zvládat životní situace ztížené jejich psychickým onemocněním či vážnými obtížemi.

 

Cílová skupina:

  • osoby s chronickým duševním onemocněním,
  • osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy.

Věková kategorie: 19 - 80 let.

Službu neposkytujeme anonymní formou (uživatel v anonymitě) a osobám, které nesplňují kritéria dle výše uvedené cílové skupiny, stejně tak osobám, jejichž zdravotní stav poskytnutí sociální služby zcela vylučuje. 

  

Skupinové programy sociální rehabilitace

Všechny programy jsou účelově zaměřeny na rozvoj a podporu konkrétních schopností a dovedností klientů s využitím metod a technik pracovní terapie, arteterapie, psychomotorické terapie a dalších podpůrných psychoterapeutických postupů.

  • DÍLNA

Podpůrná psychoterapeutická skupina opírající se o arteterapeutické a ergoterapeutické postupy. Prostřednictvím práce s výtvarnými materiály je zapojena jemná motorika, podporující činnost celého mozku, což má pozitivní odraz v celkové aktivaci. Cílem je zlepšení objektiní i subjektivní zdatnosti za využití ergoterapeutických a arteterapeutických činností, podpora kompetencí a silných stránek uživatelů. Trénink poznávacích (kognitivních) funkcí.

  • KLUB FIT

Podpůrná psychoterapeutická skupina využívající prvky psychomotorické terapie a psychohygieny, která se zaměřuje na možnosti autoregulace a posílení duševní zdraví. Obvyklou součástí je blok relaxačního a zdraví prospěšného cvičení. Cílem je zlepšení objektivní i subjektivní zdatnosti, snížení pocitů úzkosti a napětí, posílení pozitivních prožitků v souvislosi s tělesným prožíváním.

  • HERNÍ KLUB

Aktivizace a rehabilitace zacílená na kognitivní funkce formou tréninku paměti, koncentrace, představivosti a logického myšlení za pomoci herních aktivit a adaptability. Cílem je posílení schopností zajištění běžných životních potřeb, zlepšení sebevnímání a sebepojetí. Trénink poznávacích (kognitivních) funkcí.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku

Provozní doba:

Pondělí - pátek: 8.00 - 15.30 hod = provozní doba určená k dojednání individuálního setkání s pracovníky.

Kontakt

Mgr. Petra Blechová, vedoucí ambulantních služeb

Lenka Kolaciová, sociální pracovnice

Telefon 603 289 960
518 344 345
Email rehabilitace (at) psychocentrumdomecek.cz

Poskytované služby:

  • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování, 
  • zprostředkování kontaktu se společenských prostředím, 
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

 

abeceda-remesel-skanzen-straznice-28-kveten-2009-074.jpg


Fotogalerie

Dokumenty ke stažení

CalmCube2 CMS · Webdesign Michal Škrabálek
Vytisknout stránkuMapa stránek© 2020 Psychocentrum Domeček · Počet návštěv: 163245 (11419)