Projekty

Podpora a rozvoj poskytovatelů sociálních služeb v Hodoníně formou vzdělávání jejich zaměstnanců 

esf_eu_oplzz_cervenapodpora_horizont_cmyk.jpg

Na základě poptávky hodonínských poskytovatelů sociálních služeb Město Hodonín realizuje výše uvedený projekt, pod jehož názvem se ukrývá možnost zdarma vysílat naše pracovníky na řadu praktických a teoretických kurzů. Ty jsou různě zaměřeny na profesní a osobní rozvoj pracovníků a odráží požadavky na praxi v poskytování sociálních služeb.

Dopadem celého projektu není pouze velká úspora finančních prostředků, které každoročně musíme na akreditované vzdělávání pracovníků vynakládat. Hlavním cílem je zkvalitnění naší práce prostřednictvím nově nabytých nebo prohloubených znalostí a dovedností. Doufáme, že se kladně promítnou do chodu našich služeb.

Příjemce dotace: Město Hodonín
Doba realizace: září/2013 - červen/2015
Získané prostředky: 988 tis. Kč
Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/A7.00155
Poskytoval dotace: Evropský sociální fond a státní rozpočet ČR prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost

 

Rozvoj kvality sociálních služeb v Psychocentru Domeček Hodonín, o.p.s. a v Pečovatelské službě Homedica, o.p.s.

esf_eu_oplzz_cervenapodpora_horizont_cmyk.jpg

Naše společnost ve spolupráci s partnerem, kterým je Pečovatelská služba Homediss, o.p.s., od září 2011 do dubna 2013 realizovala za pomoci finančních prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR výše uvedený projekt. Jeho nosnými aktivitami byly vzájemné výměnné stáže pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků. Dále pak vytvoření strategických plánů rozvoje a kvality naší i partnerské organizace.

V průběhu realizace projektu absolvovalo výměnné stáže celkem 20 pracovníků Psychocentra a Homediss. Byly vytvořeny strategické plány obou organizací, které obsahují akční plány, jež stanovují jednotlivé úkoly a cíle, kterých budeme chtít v budoucnu dosáhnout. 

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/66.00076

Identifikační údaje projektu

Veřejný výtah ze strategického plánu

Evropský sociální fond v ČR

 

 Nová kuchyň v azylovém domě

Město Hodonín v roce 2012 přispělo ze sociální fondu částkou 26.873,- Kč na opravu kuchyně v azylovém domě. Díky těmto financím se podařilo opravit celou kuchyň včetně linky a pořídit základní elektrospotřebiče. 

 kuchyn1.jpg

 

Resocializační program "Ekologie"

Prostřednictvím finanční podpory Fondu životního prostředí a zdraví Města Hodonína jsme mohli v letech 2010 - 2012 postupně realizovat kultivaci zelených ploch před naší budovou. 

Klienti chráněného bydlení a azylového domu po dobu tří let budovali svépomocí okrasné záhony, sázeli stromky, stříhali keříky a kompletně udržovali veškerou zeleň před budovou. Tyto aktivity nejsou jen terapeutickými činnostmi, ale pomáhají také prohlubovat a utužovat pracovní návyky. Mimo to můžeme budovat dílo, které bude v budoucnu naší společnou chloubou.

Po celou dobu jsme vysázeli okolo tisíce kusů roslin. Město po dobu tří let přispělo částkou ve výši 42.000,- Kč. Z toho v roce 2012 částkou 6.000,- Kč.

 

sazeni-kvetin-pred-psychocentrem-domecek-20-cervence-2010-074.jpg

Děkujeme všem klientům, kteří se dosud do projektu zapojili.


Také díky NADACI ČEZ šetříme v Psychocentru energiemi

NADACE ČEZ podpořila v roce 2010 resocializační programy klientů azylového domu a chráněného bydlení finančním darem ve výši 50.000,- Kč.

Slavnostního převzetí symbolickému šeku z rukou zástupce správní rady Nadace se ujal ředitel Psychocentra 15.dubna t.r. Prostřednictvím této pomoci jsme tak mohli pořídit do všech koupelen pobytových služeb nástěnné automatické bezdotykové baterie za celkovou cenu 76.680,- Kč.

Díky nastavenému automatickému způsobu výdeje vody při sprchování budeme moci uspořit nemalé finanční prostředky na výdajích za vodu. Tuto úsporu chceme následně smysluplně investovat ve prospěch všech klientů Psychocentra.

 

Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji

esf_eu_oplzz_cervenapodpora_horizont_cmyk.jpg

Na léta 2012 až 2014 jsme se stali jedním z řady dodavatelů a subdodavatelů sociálních služeb v Jihomoravském kraji. Jedná se o službu azylový dům a službu sociální rehabilitace, kterou Jihomoravskému kraji dodáváme ve spolupráci s Centrem pro sluchově postižené Hodonínsko, o.p.s. ve Veselí nad Moravou.

Žadatelem a příjemcem dotace tohoto projektu je Jihomoravský kraj, který prostřednictvím dodavatelů a subdodavatelů sociálních služeb po dobu tří let financuje a podporuje rozvoj služeb sociální prevence na území jižní Moravy.

Číslo projektu: CZ.1.04/3.1.00/05.00056

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

 

Nadace OKD nám pomohla zlepšit služby spojené s chodem domácností našich klientů

Díky finanční dotaci Nadace OKD jsme mohli počátkem října 2009 zakoupit zcela novou průmyslovou odpruženou pračku v celkové hodnotě 128.500,- Kč. Ta nám pomáhá lépe zvládat již tak velký nápor prádla, které se u nás v Psychocentru nahromadí. Týdně je to až 60 kg šatstva, ložního prádla a veškerých další textilií, které tu využíváme. Můžeme tak zabezpečit praní většího objemu prádla najednou, neboť kapacita tohoto zařízení mnohonásobně předčí kapacitu stávajících praček. Zároveň také ušetříme energii a tím i životní prostředí.

Nadace OKD nám na nákup pračky věnovala 115.000,- Kč. Děkujeme!

 

Inovace bakalářského studijního programu Aplikovaná informatika s orientací na sociální informatiku

Realizátorem projektu je Fakulta informatiky Masarykovy univerzity.

V rámci projektu se Psychocentrum podílí na vývoji informačních technologií zaměřených na aplikaci v sociální oblasti, které bude následně testovat v reálné praxi. Dále bude předávat své znalosti především ve formě konzultací s lektory vytvářejícími a inovujícími předměty a také prostřednictvím přednášek pro studenty výše uvedeného oboru.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Informace k projektu

Vytisknout stránku Vytisknout stránku

 

esf_vertikalni.jpg

 

opvk_logo_zaklad_rgb_cz.jpg

 

nokd_logorgb_0.jpg

 

nadace-cez.jpg

 

Vybrané služby sociální prevence v Jihomoravském kraji

Na období leden až září 2015 jsme dodavatelem sociální služby azylový dům v rámci projektu "Vybrané služby sociální prevence v Jihomoravském kraji. Žadatelem
a příjemcem dotace tohoto projektu je Jihomoravský kraj.

Číslo projektu: CZ.1.04/3.1.00/05.00056

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

a státního rozpočtu České republiky.

Evropský sociální fond v ČR

CalmCube2 CMS · Webdesign Michal Škrabálek
Vytisknout stránkuMapa stránek© 2020 Psychocentrum Domeček · Počet návštěv: 163254 (14118)